Sune Sunesson (fm mf fm fm fm ff)  (Antavla)

Klockare och kyrkovärd. Blev 81 år.

Far:Sune Johansson
Mor:Ingegerd

Född:1653 Urshult, Kronobergs län
Död:1734-05-27 Buskaboda, Urshult, Kronobergs län Dödes ålder: 81 år
Anmärkning: FORTS. TIT: WÄLLÄRD.

Familj med Elin Håkansdotter (~1670 - 1709)   (Familjeöversikt)


Barn:
Gudmund Bolin (~1687 - 1762)

Noteringar:
Bonde i Buskaboda i Urshult. Gården tillträdde han antagligen vid sitt giftermål 1684, ty från 1650 till 1681 heter åbon i Buskaboda Per Jonson, som var landbonde under hovrådet Gustaf Taubenfeldt. I 1616 års jordebok heter åbon Markus och halva gården är då öde. 1632-1640 brukas Buskaboda av Markus änka. Såväl Markus som Per äro namn, som aldrig förekommit i Bolinska släkten, varför - av detta att döma - ingen av denna släkt före Sune Sunesson bebott Buskaboda.
Sunesson var 1713 klockare och kyrkvärd i Urshult. Som hans eftermäle må följande ord å dödboken 1734 anföras: "Den 27 majii dödde och den 3 junii begrofs gamle, hederlige mannen och klockaren, välkände Sune Sunesson i Buskaboda".
(Uttdrag ur: Värendsläkten Bolin 1653-1923 av Gotth. Virdestam)
Sune Sunessons gravsten finns inmurad i ytterväggen i Urshults kyrka. Texten lyder:
"Här under hwilar
herranom klåkaren
välacktade
Sune Sunesson i
Buskaboda,
som begrofs den 27 majii
anno 1734, och hans
hustru
Elin Håkansdotter, som
begrofs den 24 oktober
1709.
Lefvat tillsammans
uthi 25 åhr, aflat 13 barn
tillhopa".

Senast ändrad: 2015-11-10