Krok Håkansson (fm mm mf fm f)  (Antavla)

Blev 80 år.

Far:Håkan Clemmetsson (1671 - 1749)
Mor:Karin Persdotter (1684 - 1711)

Född:1707 Bräkne-Hoby, Blekinge län
Död:1787 Bräkne-Hoby, Blekinge län

Familj med Kerstin Jonsdotter (1710 - 1741)   (Familjeöversikt)

Vigsel:1729-06-22 Bräkne-Hoby, Blekinge län

Barn:
Karin Kroksdotter (1731 - )

Noteringar:
1732-03-02 Bräkne härads dombok
30. Måns Månsson i Stengrepen kärar Joen Ingemansson och Krok Håkansson i Örseryd angående tvist om markaskäl. Boasjön med osen lyder till Stengrepen, märket börjar i sjöns södra ände, därifrån åt stenbron på Örserydvägen, går åt furumossens östra kant, direkt till Korpagölen, Krokgölsbäcken ligger nu till Stengrepen.
1737-11-10 Bräkne härads dombok
60. Krok Håkansson i Örseryd tvist med Måns Arvidsson i Ebbamåla angående ordväxling, den förre har kärat den andre. Parterna är nu förlikta.
1741-11-11 Bräkne härads dombok
88:2. Köpekontrakt. Joen Ingemansson i Örseryd och dess måg Krok Håkansson i Örseryd angående 1/6 av 3/6 krono Örseryd, endast åker och äng, inga hus; Holmen, ängen i norra gärdet, Vesemaren, Nya hejan, bägge Hackerne, Billamaden på ömse sidor om ån, Strömhejan, Tränet? Bredsjöön, halva Hampmaden och vid åkrarna ängar runna. Halva sågen och kvarnen. Köpeskilling 100 C.
1745-11-30 Bräkne härads dombok
117. Krok Håkansson i Örseryd kärar Nils Karlsson och Anna Karlsdotter i Sävsjömåla samt Per Perssons hustru Kerstin i Stora Silpinge angående att de i Örseryds mark utan tillstånd tagit näver.
1746-12-02 Bräkne härads dombok
99:1. Danneman Krok Håkansson i Örseryd kärar dess svärfar Jon Ingemansson samt hans son åbon Jöns Jonsson angående en hålldamm som blivit olagligen uppbyggd och upphäven. Gäller även en olagligt uppbyggd ålvärme.
1746-12-02 Bräkne härads dombok
99:2. Kristlig överenskommelse från januari 1745 mellan Jon Ingemansson i Örseryd och dess måg Krok Håkansson i Örseryd. Vittnen; Bengt Persson i Ramsjömåla, Jöns Jönsson i Stora Björkeryd, Bengt Jönsson i Klingsmåla, Måns Svensson Golver. Delning av skog och mark, första märket; Är efter bäcken som rinner från Lilla Örsjön, vid Örseryd gård bör Jon ha så mycket som är norr om bäcken, andra märket är Raskamåla vinterväg som ligger till Lilla Örsjön åt Spånemossen vilket märke går på östra sidan efter ån intill Hålabäck, tillkommande Joen till sin hemmanspart norra marken som ovannämnd är. Krok har ett markstycke söder för besagda bäck ifrån Lilla Örsjön och vintervägen till Spånemossen sedan till Bårabygd mark, sedermera har han all mark som ligger öster om ån att nyttja, samt skog.
1749-03-22 Bräkne härads dombok
74. Bonden Krok Håkansson i Örseryd inger ett betygande från skogvaktare och nämndemän, att vid dess hage intill Fösingevägen finns det risbokar, vilka han vill rödja.
1749-11-17 Bräkne härads dombok
95. Krok Håkansson i Örseryd kärar Nils Månsson i Bårabygd angående skuld.
1750-03-26 Bräkne härads dombok
93:2. Skattebonden Krok Håkansson i Örseryd påminner om slut i det vid förra tinget mellan honom och yngste brodern Peter Håkansson samt systrarna Karin och Kerstin på ena sidan och bröderna Klemedt och Per samt systern Margareta på andra sidan angående arvsdelning 1749-09-18 då kärandena i synnerhet Krok lidit orätt och ändring söks. För att inte nytt skifte skall hållas har försök gjorts att jämka dem emellan men svarandena har inte velat sammanträda. Hemgifter, mödernearv och fädernefastigheten har blandats samman i skiftesbrevet oaktat att en av barnen är omyndig. Det som en gång blivit Krok gottgjort 1743-06-17 har nu blivit honom påfört. Skiftet 1749 ogillas och alla Håkan Klemedtssons barn och arvingar blir pålagda ett vite att sammanträda inom en månad till nytt skifte så vida de inte kan jämkas.
1750-03-26 Bräkne härads dombok
100. Bonden Krok Håkansson i Örseryd anhåller om tillstånd att få röja surskog på dess gata och mark till mulbetets och klöverdriftens befrämjande.
1750-06-06 Bräkne härads dombok
25. Per Håkansson i Gummagölsmåla och dess svåger Per Bengtsson i Hjärtsjömåla på sina egna och medarvingarnas vägnar, utan deras fullmakt, kärar sin halvbror Krok Håkansson i Örseryd angående 120 C som han fordrar av dem och de nu vill att han visar hur han är berättigad till dem samt att visa skiftesbreven. Skiftesbrevet 1749-09-18 efter fadern Håkan Klemedtsson i Hunnamåla varuti den äldste sonen Krok har blivit beräknad hemgift till 153 C som tidigare vid skiftet 1743-06-17 blivit på 18 C 12 öre när varför han över samma skifte klagat genom stämning. Goda män har gått igenom skiftesbrevet 27 april sistlidne då på kärandesidan varit kompaniskrivaren Jonas Hall. Har utfallit att Kroks skall ha 120 C vilka samtliga hans halvsyskon skall återbetala.
1750-11-07 Bräkne härads dombok
79. Krok Håkansson i Örseryd kärar hustru Elin Abrahamsdotter i Hålabäck angående skuld. Gumme Månsson i Bråtabron fullmäktig för änkan samt är hennes svåger.
1756-11-04 uppbud Göta hovrätt
Kerstin Svensdotter och Krok Håkansson, testamente
1760-06-03 uppbud/inteckning Göta hovrätt
Krok Håkansson, vittne
Bouppteckning 1786-08-11
Bonden Håkan Kroksson på 1/6 kronohemman nr.165 Örseryd. Död 22 mars sistlidne.
Arvingar: Änkan Elna Tuvesdotter och sonen Hans 2 ¿ år. Då änkan är havande uppskjuts delningen tills barnet är fött.
Övriga: Bonden Måns Kroksson i Harkniven och Per Kroksson i Örseryd den omyndiges farbröder till hans rätts bevakande, samt Tuve Mattisson i Järnavik och Anders Jönsson i Belganet till änkans rätts bevakande.
Övrigt: Håkan Kroksson hade tillhandlat sig hemmanet av sina föräldrar Krok Håkansson och Kerstin Svensdotter av den 16 augusti 1779.
Änkan har framfött sitt barn den 20: e november, en dotter vid namn Karin, som dog kort tid därefter.
Underskrivet av: Måns Kroksson i Harkniven, Nils Kroksson i Smedamåla, (Smemåla i Backaryd socken) Per Kroksson i Örseryd och Sven Kroksson i Hålabäck de omyndigas farbröder, änkan Elna Tuvesdotter i Örseryd, Tuve Mattisson i Järnavik, Anders Jönsson i Belganet för änkan.
Uppgifter tagna ur: www.swe-gen.se/Orseryd_bykronika.htm

Senast ändrad: 2012-08-25