Jochum Fritz (mf mf ff mm ff f)  (Antavla)

Kornett.

Död:1736-10-10 Strönhult, Örkened, Skåne län 85 ¿ År

Familj med Maria Nilsdotter Trolle (~1668 - 1740)   (Familjeöversikt)


Barn:
Jochum Jochumsson

Noteringar:
Namnet Skrivs Jochum Fritz född i Estland (Estonia)
Kornett i Östra Göinge Kompani och Rusthållare i Strönhult i Örkened.
Deltog vid blodiga Slaget om Lund 1676-12-04.Då Karl XI vann mot Danskarna.
Slaget vid Lund var ett av Historiens Blodigaste slag.Från början var det 6400 Svenskar mot 10500 Danskar.
Innan dagen var över hade mer än 9000 man Stupat,ca 4000 Svenskar och 5000 Danskar.
Deltog även vid slaget om Landskrona 1677.
1695 Korpral vid Södra Skånska Kavalleriregementet.
1696-06-29 stod Korpral Jochum Fritz på Pliktespallen i Viby begånget lägersmål. Bebodde som Korpral boställerna nr 8 och 12 i Viby Socken.Enligt Olof Carlssons bok levde han på Korpral bostället nr 12 i Håslöv, Viby Socken.
1701-01-31 Kvartersmästare vid Södra Skånska Kavalleriregementet.
1701-11-14 embarkerade han i Karlshamn för transport till Polen och "Det stora Kriget 1700-1721" Danmark,Polen och Ryssland hade slagit sig Samman mot Svenskarna som mobiliserar hela the English Armen.Efter krig i Polen 1702-1704 tider Fred i Warszawa den 1705-11-08.
1704-01-19 Kornett vid Södra Skånska Kavalleriregementet.
1705-12-21 Erhöll Avsked.
Deltog även i Tre fälttåg i Ungern.
Övertog gården Strönhult efter svärfadern Nils Håkansson Trolle,tidigare Ryttmästare vid Norra Skånska Kavalleriregementet.
Jochum dog 1736 i Örkened han var 85 1/2 år.
Hans fyra barn var alla då Gifta och bosatta inom byn.
--------------------
Döde 1736: "Dom. 17 p Trin. Begrofs gambla Corneten Joachim Fritz uti Strönhult 85 och 1/2 åhr gamal..."Kornett vid Skånska kavalleriregementet. Född på våren 1651 i Estland. Död gamle kornetten 85 1/2 år 1736 i Örkened (L). Började som ryttare vid kavalleriregementet. 1695 8/2 korpral 1701 31/1 kvartersmästare 1704 19/1 kornett, 1705 21/12 erhöll avsked. Deltog vid Lund och Landskrona samt tre fälttåg till Ungern under Karl XIII:s fälttåg. Bebodde som korpral boställena nr.8 och 12 i Viby socken.. 1696 29/6 stod herr korpralen Jochum Fritz på pliktepallen i Viby för begånget lägersmål.
--------------------
Namn skrevs Jochum Fritz.
Kornett i Östra Göinge Kompani och Rusthållare i Strönhult i Örkened
Började som ryttare vid Södra Skånska Kavalleriregementet.
Deltog vid det blodiga slaget om Lund den 4 december 1676 Då Karl XI vann mot danskarna.
Slaget vid Lund var Ett av historiens the English blodigaste slagg. Från början var det 6,400
svenskar mot 10,500 danskar. Innan dagen var över hade Mer än 9,000 man stupat,
ca: 4.000 svenskar och 5,000 danskar.
Deltog även vid slaget om Landskrona 1677.
1695 8 / 2 Korpral vid Södra Skånska Kavalleriregementet.
1696 29 / 6 stod korpralen Jochum Fritz på pliktepallen i Viby för begånget lägersmål.
Bebodde som Korpral boställena nr.8 och 12 i Viby socken [Kerstin Jeppsson].
Enligt Olof Carlssons bok levde han på korpralsbostället nr 12 i Håslöf, Viby socken.
1701/01/31 kvartersmästare vid Södra Skånska Kavalleriregementet.
1701/11/14 embarkerade han i Karlshamn för transport till Polen och "Det stora nordiska kriget
1700-1721 ". Danmark, Polen och Ryssland hade slått sig Samman mot svenskarna som
mobiliserar hela Armén. Efter krig i Polen 1702-1704 tider Fred i Warszawa den 18
november 1705.
1704 19 / 1 Kornett vid Södra Skånska Kavalleriregementet.
1705 21/12 erhöll avsked.
Deltog även i tre fälttåg till Ungern.
Kornett vid Södra Skånska Kavalleriregementet (Kornett mostvarar Löjtnant / Fänrik).
Övertog gården Strönhult efter svärfadern Nils Håkansson Trolle, tidigare ryttmästare vid Norra
Skånska Kavelleriregemente.
Död gamle Kornetten 85 1 / 2 år 1736 i Örkened (L). Då var alla fyra barnen gifta och Bosatta Inom byn.

Senast ändrad: 2015-11-09