Inger Olofsdotter (fm mf ff mf fm ff m och fm mf mm ff mm mf m och fm mf mm fm m f f m)  (Antavla)

Far:Olof Brummesson
Mor:Bengta ( - 1656)


Familj med Per Torbjörnsson ( - 1651)   (Familjeöversikt)


Barn:
Per Persson Skog (1649 - 1712)

Noteringar:
Bräkne härads dombok:
1670-09-21:
3 ting. Per Olofsson i Köpegård och Sven Jönsson i Åryd kärar Torbjörn Persson i Åryd och Per Nilsson i Kulleryd, inger ett skiftesbrev efter Bengta salige Olof Brommessons i Åryd, hennes barn och barnbarn Per Olofsson, Karin Olofsdotter och Botil Olofsdotter, daterat Åryd 1656-03-26. Kräver part av arvet som ännu innestår hos Torbjörn i Åryd. Torbjörn har inte gjort något köp. Torbjörns moster Inger Olofsdotter i Kulleryd bad honom anamma en ko som han kunde mjölka om han ville sälja hennes arvpart i Åryd. Per och Torbjörn med kaldsmännen Jon Andersson i Stora Kulleryd och Frende Jönsson i Gundlatorp istället för Olof Persson i Gundlatorp stämmer Per Olofsson i Köpegård och Sven Jönsson i Åryd till nästa ting att höras som vittnen, i lika måtta stämt Olof Månsson i Djurtorp.

Senast ändrad: 2011-01-10