Håkan Trolle (mf ff mm fm ff ff och mf mf ff mm ff mf f)  (Antavla)

Född:1605 Björkö, Jönköpings län

Familj med okänd   (Familjeöversikt)


Barn:
Nils Håkansson Trolle (~1635 - 1705)

Noteringar:
Denna släkt finns rätt väl utredd i Släkt och Hävd 1992:2 i en artikel av G. Sparrlöf med titeln "Johan Håkansson och släkten Trolle i Björkö".
"Håkan förlorade sin adelstitel, då han underlåtit att göra rusttjänst för att slippa delta i trettioåriga kriget som pågick då. Trettioåriga kriget utbröt i Böhmen i Tyskland år 1618. I detta krig deltog Sverige med kung Gustav II Adolf i spetsen och konungen stupade som bekant i slaget vid Lützen den 6 november 1632. Kriget avslutades i och med westfaliska freden år 1648.
Född: 1605 in Jönköpings län
Allmogesläkten Trolle i Östra härad är förmodligen inte släkt med den gamla frälsesläktenTrolle. Hette han Trolle eller var det ett namn som sönerna av någon anledning tog?
Barn Nils* Håkansson Trolle b: ABT 1635 in Jönköpings län Johan Håkansson b: AFT 1635 in Björkö (F)"
(Povel Andersson)
Ingeborg Sabelsköld var född 1645 och således 59 år när hon 1704 kvitterade ut "Håkan Trålles" pension.
En Håkan Trolle var född 1605 och far till sönerna Johan och Nils, vilka båda hade var sin son Håkan.
Håkan Johansson Trolle, var kvartermästare i Bosa-kulla, Örkened och dog i Polen 1703, Den andre var Håkan Nilsson Trolle, född 1665 i Strönhult, Örkened och dog i Polen 1704. Enligt den Sabelskjöldska släktutredningen har Ingeborg S. varit gift endast med Anders Tornerefelt. Han stupade i Bochnia 1702-07-27 så nog kan hon ha varit en bedrövad änka 1704. Hon var 57 år när hon blev änka och då var Nils Håkansson Trolle 65 år och jag har svårt att tro på spekulationerna om giftermål och sammanavlade barn!!
(Maj-Britt Ivetorp)

Senast ändrad: 2015-11-09