Håkan Nilsson Trolle (mf ff mm fm ff)  (Antavla)

Far:Nils Håkansson Trolle (~1635 - 1705)
Mor:Elisabet ( - 1700)

Död:1704 Polen

Familj med Hanna Trulsdotter   (Familjeöversikt)


Barn:
Johan Håkansson Löndahl (1696 - 1764)

Noteringar:
Uppgifterna om Håkan Nilsson Trolle är hämtade från Internet, främst Anbytarforum.
"Östra Göinge Dombok 1696 (mål 53): Corporalen manhaftig Håkan Nilsson Trolle,
angående lägersmål med dess tjänstepiga Hanna Trulsdotter som fött ett drängbarn Johan
benämnd, som nu är en månad gammal, hans andra och hennes första förseelse"
/Internet: Rötter/Börje Olsson.
"1706 13 juni nr 46
Därnäst inställde sig fjärd man Jöns Trulsson i Övraryd emot fjärd man Ingeman Jönsson i
Böglarehult angående något guld och silver som han efter obligation och förskrivning till corpr
Håkan Trolle av den 4 nov 1701 sig förbundit antingen det ena med det andra in natura vid
dess hemkomst väl förvarat åt honom tillhanda hålla eller ock på händande dödsfall låter
därav leverera till dess med Hanna Trulsdr avlade lille son Johan 20 dlr smt men som han allt
godset bestående av en silverbägare och 16 pund en guldring som går 3 gången runt fingret
och en om 6 rdl samt en dito för 3 rdl icke dessmindre innan han förut sökt rättens avsikter till
corporalens arvingar utgivit, att Ingeman fördenskull måtte bepliktas för nämnda summa av 20 dlr smt som boet innehåller stå att svara denna omyndige och honom denna summa av sitt
eget refundera.
1706 14 juni nr 65
Därnäst sökte bonden och fjärd man Ingeman Jönsson i Böglarhult lagligen tilltala cornettskan madame Maria Trolle i Strönhult angående sitt skadestånd för de emot revers av den 17 okt 1702 till henne levererade dess salig broders corpralen Håkan Trolles saker, medan honom efter tingsrättens i går utfallna dom skall blivit ålagd betala 20 dlr smt med intresse, för det han emot sin utgivna obligation samma penningar icke till salig corporalens son levererat. Men medan nämnda cornetska invände intet kunna svara i saken utan sådant tillkommer hennes man och målsman cornetten Jockim Fritz som nu vara hemkommen och för dess sjukdoms skull av svåra sår och blessyrer, personligen inte kunna vid tinget möta och i saken tala och svara. Varför tingsrätten uppskjuter saken till nästa ting.
(.. etc)
häls
Ingrid" (från Anbytarforum)

Senast ändrad: 2015-11-09