Jöns Abjörnsson (Bagge) (mm ff mm fm ff ff ff ff ff f)  (Antavla)

Väpnare, frälseman i Vä, Reftele.

Far:Abjörn Nockesson ( - >1344)
Mor:Ragnhild Lindormsdotter

Död:efter 1417

Familj med Kristina Magnusdotter   (Familjeöversikt)


Barn:
Nils Jönsson ( - 1391)

Noteringar:
"En utgångspunkt vid datering av Jöns (Johan) Abjörnssons liv är mor-gongåvebrevet till hans (andra eller tredje?) hustru Ragnhild Olofsdotter, skrivet den 30 dec 1377 och sigillerat även av två söner i det första giftet. Den ene av dem hade redan 1375 be-seglat kung Albreks "Fridsstadga". Dessa söner torde vara födda under 1350-talets första del. Jöns Abjörnsson måste då ha gift sig omkring 1350 och vara född under 1320-talet.
Jöns Abjörnsson var en betrodd frälseman i Finnveden. Den 3 maj 1368 sigillerade han tillsammans med bl a Jöns Skytte ett brev från sin kusin Peter Knoppe och Benkt Krumme, och år 1396 deltog han i Nyköpings möte.
År 1373 bortbytte Jöns Abjörnsson större delen av Hjälmaryd mot gårdar i Vä i Reftele socken, Västbo härad; han hade alltså tagit arv efter föräldrarna.
Han förvärvade i stället Vä i Reftele, som blev släktens sätesgård, där han sedan levde ?i hög ålder?.
År 1390 använde Jöns Abjörnsson ännu faderns sigill ?sexuddig stjärna? samtidigt som sonen Arvid Jönsson satte moderns och morfaderns '?sparre över blad? på brevet. Detta skulle sedan brukas av Jöns Abjörnssons alla ättlingar. En sannolik anledning till sigillbytet kan vara, att Lindormsätten vid denna tid dog ut på manssidan.
År 1393 är sista gången Jöns med säkerhet beseglar brev. Sigilleringar utförda av "Johan Abjörnsson" mellan 1412 och 1427 har tidigare tillskrivits Jöns Abjörnsson, men numera anses de utförda av en sonson med samma namn i formen Johan.
Jöns Abjörnsson dog alltså tidigast 1393. En bortre gräns är troligen 1403, då Abjörn Jönsson och hans bröder pantsatte den jord i Hjälmaryd, som inte innehades av Jöns' bror Felle, till den rike riddaren Abraham Bro-dersson. Men panten kunde tydligen lösas, eftersom Abjörns dotter Märta medförde Hjälmaryd i boet vid sitt giif-termål med Nils Svensson Krumme." (Martin Brandt)
SDHK-nummer: 10418
Utfärdandedatum: 13731015
Språk: latin
DS-nummer: DS X 263
Utfärdare: Jöns Abjörnsson.
Innehåll: Jöns Abjörnsson bortbyter till skälig man Arvid Eriksson sina gods i Hjälmaryd (i Ljungby socken) med undantag för en gård, som hans bror (Felle) köpt av Knut Bänesson, och erhåller i stället Arvids fädernegods i Vä (i Reftele socken), nämligen halva Ågården jämte Grosgården.

Senast ändrad: 2016-06-23