Nils Håkansson Trolle (mf ff mm fm ff f och mf mf ff mm ff mf)  (Antavla)

Ryttmästare i Lybeckers regemente. Blev ca 70 år.

Far:Håkan Trolle (1605 - )

Född:omkring 1635
Bosatt:1696 Strönhult, Örkened, Skåne län
Död:1705-12 Strönhult, Örkened, Skåne län

Familj med Elisabet ( - 1700)   (Familjeöversikt)


Barn:
Håkan Nilsson Trolle ( - 1704)
Maria Nilsdotter Trolle (~1668 - 1740)

Noteringar:
Nils Trolle inledde sin militära bana genom att delta i kriget mot Polen 1655-1657. Omkring 1670 flyttade han till Strönhult i Örkened. Han deltog i slaget vid Lund mot danskarna år 1676. Där har han fört befälet över ett kompani, som enligt ryktet skall ha räddat Karl XI från att bli tillfångatagen av danskarna vid en häftig batalj. Trolle hade då själv blivit sårad och mist en arm. Som belöning lät konungen förläna honom den adelstitel som hans far tidigare misst. Nils Trolle avslutade sin militära bana som ryttmästare och beviljades pension den 22 september 1680. Hans vapen hade i skölden ett lejonansikte och på hjälmen en uppåtsträckt arm med en värja i handen. Nils Trolle avled i Strönhult. På den tiden fanns en träkyrka i Örkened. Trolle begrovs inne i denna kyrka, troligen som en hedersbevisning. Vid nybyggnationen av den nya kyrkan, när en mur skulle byggas, gjordes utgrävningar och man fann då ett skelett av en mansperson vilken saknade en arm.
(Povel Andersson)
Född omkring 1635. Död 1704 i Strönhult, Örkened (L). Ryttmästare. Nils Håkansson mönstrade 1655 som korpral vid ryttmästare Bengt Silverloods kompani, Sinclairs regemente. Han avancerade till kornett vid drottningens livregemente till häst. När Skåne hade erövrats 1658 blev han löjtnant i Georg Henrik Lybeckers kavalleriregemente. I militärrullan 1670-71 sägs: "Löjtnant Nils Håkansson har först tjänt i tyska kriget under smålänningarna, blev sen commenderad stendig corpral i polske kriget, avancerade vid Hans Kungl. Maj:ts Liv. reg. till häst ifrån corpral till cornett och i danska kriget till löjtnant. Kom här 1659 under majorens compani. En retskaffens officer, som ofta i kronans tjänst före ryktet finner tjänsten. Mera meriterad att kommendera ett kompani." År 1678 har han äntligen avancerat till ryttmästare, och alltså fått befälet över ett eget kompani.
Han gick i pension 1680. Han utlovades då 200 daler silvermynt årligen i pension, men fick ingen för 1685-1688, varför han klagade hos kammarkollegium. Han fick därifrån beskedet att inga gratialister fått något dessa år.
Den 17/8 1687 fick Nils Håkansson Trolle ett kungligt brev som innebar att han blev innehavare av hemmanet Strönhult nr 1. Han uppförde då nya hus på gården, eftersom den tidigare bebyggelsen brunnit ner, och förblev boende där intill sin död.
(Urban Jönsson)
I boken "Om ätten Sabelsköld och livdragonen Carl Sabelskölds avkomlingar" av Sture Heidling och Sven Bankeström (Vimmerby 1982; ISBN 91-7260-759-9) nämns om ovanstående sammankoppling mellan Nils Håkansson Trolle - Ingeborg Sabelsköld. Jag citerar:
"Hos Elgenstierna nämns som "utan känt samband med stamfadern" en Ingeborg sabelsköld, som 1704 kvitterade ut sin avlidne man ryttmästaren Nils Håkansson Trolles pension. Detta har efter ingående undersökning i Krigsarkivet och där förvarade handlingar från Vadstena krigsmanshuskontor visat sig bero på missförstånd. Det finns en kvittens (nr 200) bland räkenskaperna för Smålands kavalleri år 1703, där Ingeborg Sabelsköld tidigast i februari år 1704 kvitterade ut "Håkan Trålles" pension. I kvittot står: "på hans vägnar kvitterar Skurebo (datum oläsligt) 1704 Ingeborg Sabbelskiöldh Hög bedrövad änka". Hon var sedan 1702 änka efter Anders Tornerefelt, Skurebo, Nye socken, Östra härad, Jönköpings län. Skurebo var säteri i släkten Tornerefelt. Ingeborg Sabelskiöld var aldrig gift med Nils Håkansson Trolle. Denne dog först i december 1705, vilket framgår i samband med att en dotter i januari 1706 kvitterade sinfars "gratial" för år 1705. Formuleringen av kvittot från 1704 har lett till misstag och medfört att det hos Elgenstierna blivit två Ingeborg Sabelsköld, en gift med Tornerefelt och en med Håkansson Trolle. I själva verket var det endast en Ingeborg Sabelsköld, gift med Anders Tornerefelt."
(Niclas Rosenbalck)

Senast ändrad: 2015-11-09