Frälseman Abjörn Nockesson (mm ff mm fm ff ff ff ff ff ff)  (Antavla)

Far:Nocke
Mor:Ranfrid

Död:efter 1344
Bosatt: Hjälmaryd, Ljungby, Kronobergs län Abjörn hette en man som levde under 1300-talets första hälft och enligt äldre genealogier var bosatt i Hjälmaryd, Ljungby sn, Sunnerbo hd. Man vet inte så mycket om Abjörn, om hans ättlingar något mer och det är deras innehav av Hjälmaryd som ligger bakom slutsatsen att Abjörn hade sin sätesgård där.
Han hade i sitt sigill en sexuddig stjärna och omnämns bara två gånger under 1340-talet och endast ett av dessa omnämnanden är alltså bevarat i original. Detta brev, daterat 2 januari 1344, har hittills nästan ensamt utgjort en säker grund för den medeltidsgenealogiska forskningens slutsatser om Abjörns äktenskap och övriga förhållanden.
Källa: Släkt och hävd 2003

Familj med Ragnhild Lindormsdotter   (Familjeöversikt)

Vigsel:före 1344

Barn:
Jöns Abjörnsson (Bagge) ( - >1417)

Noteringar:
"Abjörn och Håkan var två kusiner gemensam farfar eller morfar Abjörn. (Kaj Janzon, SoH 2003)
I den enda bevarade originalkälla där han nämns, kallas han Abernus Nokkaeson. Abjörn Nockesson (sexuddig stjärna), nämnd under 1340-talet som bosatt i Hjälmaryd, Ljungby (såväl socken som kommun), Sunnerbo härad, Kronobergs län, son till Nocke (som knyts till släkten genom sonens patronymekon) och Ramfrid, som nämns i ett brev från 1488, refererat i Sunnerbo härads dombok 1632.
Abjörn Nockesson - med en sexuddig stjärna i sigillet - ägde jord i Hjälmaryd, Ljungby, men är endast dokumenterad i två brev av år 1341 resp. 1344. I det första nämns Abjörns hustru Ragnhild, hans svärmor Estrid och en son Felle. Det senare brevet utfärdades den 2 jan 1644 tillsammans med svågern Bengt Lindormsson (sparre över blad) och visar, att Abjörn då var gift.3 Brevet har - troligen förhastat - tolkats som att Abjörn nyss blivit myndig och gift.
I själva verket torde brevskrivaren Abjörn ha varit en man i öbre medel-åldern, sannolikt född före 1300, efter vad vi vet om hans båda kända söner - Felle och Jöns.
Han och svågern Bengt Lindormsson överlämnade en jordlott i S Ljunga till Bengts syster Kristina Lindormsdotter. (Härenstam, s 321)
Källor:
En sparre med något krams där under, Kaj Janzon, SoH 2003.
Finnveden under medeltiden, Curt Härenstam, 1946
1341 - SD brev 4651 - okänd ort:
Utfärdare: Abjörn Nockason (stjärna) och hans hustru Ragnhild.
Innehåll: Abjörn Nockason (stjärna) och hans hustru Ragnhild bekräftar att hennes brorsöner Abjörn och
Håkan får behålla det gods de fått av sin farmor Ester. Sigillanter: herr Göte och Felle Abjörnsson. Abjörn och
Håkan var två kusiner med gemensam farfar eller morfar Abjörn. (Kaj Janzon, SoH 2003 s 5 )
SDHK-nummer: 39803
Utfärdandedatum: 13440102
Språk: latin
DS-nummer: DS 3756
Utfärdare: Abjörn Nockesson och Bengt Lindormsson.
Innehåll: Abjörn Nockesson och Bengt Lindormsson kungör att de åt Kristina Lindormsdotter upplåter hela den del i "asoøyom" (Össjö i S. Ljunga socken*), som framlidne herr Göte köpt.
Sigillinformation: N:o 1, Abjörn Nokkesons (en sexuddig stjerna, utan sköld); N:o 2, Bengt Lindormssons (sparre och derunder ett blad).
Brevtext:
Omnibus presens scriptum cernentibus. abernus nokkæson et benedictus Lindormson salutem in domino. sempiternam Nouerint vniuersi. quod cristine Lindorms dottor omnem partem comparatam in asoøyom per dominum gøtonem bone memorie. sibi et suis heredibus. per nos et nostros heredes. perpetue possidendam. irreuocabiliter. dimittimus penitus. per presentes. scriptum Anno Domini. M° CCC° XL°.IIII° in octaua beati. stefani. protomartiris. nostris. sub siggillis."
(Martin Brandt)
Advokatfiskalen Kronobergs län EVIIAAAD:6 (1619-1623) Bild 453 / sid 71 (AID: v49314.b453.s71, NAD: SE/GHA/90102)
där är målet som ger Abjörn Nockessons mors namn
om du vill lägga in en hänvisning till det i ditt arkiv
målet omtalas i kaj janzons artikel om släkten krumme osv
s: Wälb: herren herr Nils Cromme ... hans s hustru skulle hafua ärft af sin fadher, och hon af sin fadeer faders modher hustru Ranfrÿdh
detta bref dateratt 1488"
(Martin Brandt)

Senast ändrad: 2017-04-08