Gudmund Bolin (fm mf fm fm fm f)  (Antavla)

Mästersnickare. Blev ca 75 år.

Far:Sune Sunesson (1653 - 1734)
Mor:Elin Håkansdotter (~1670 - 1709)

Född:omkring 1687
Död:1762-05-10 Mårdslycke, Tingsås, Kronobergs län Dödsorsak: Wattusoten
Dödes ålder: 75 år

Familj med Maria Schultz (1711 - 1783)   (Familjeöversikt)


Barn:
Katrina Bolin (1733 - )

Noteringar:
"Konsterfaren snickaremästare". Flyttade 1730 från Urshult till Tingsås, där han inköpte en av gårdarna i Mårdslycke. Har gjort flera bilder mm i Tingsås gamla kyrka. Hans namn finnes även år kyrkans 1742 tillkomna kommunionkalk.
Faddrar vid Gudmunds dop voro Oluf i Hätteboda, Oluf i Klasamåla, Ingebor i Möllekulla och Botil i Ulvsryd. Gudmund gifte sig 1728 med Maria (Maja) Scheultz, f 21/9 1711, d 14/12 1783. Hon var dotter till masmästaren och åldermannen Christopher Scheultz, f. 1687, d 3/8 1737, först boende i i Älshults bruk (Allmundsryd) och sedan i Mårsdlycke. Modern hette Helena och dog 1742. Scheultz begrovs vid sin död i Tingsås kyrka. Utom dottern hade han sönerna Johan och Peter, av vilka den förre 1740 ägde Torahult i Nöbbele socken och den senare den andra gården i Mårdslycke.
Gumme Bolin och Maria Scheultz sålde 1759 till dottern Catarina och hennes man Peter Lindström 1/4 i Mårdslycke för 520 daler smt. 1765 sålde änkan till sina söner Christopher och Sune 1/2 mtl. sk. frälse Mårdslycke för 1050 dlr smt. jämte nöjaktigt undantag.
Gudmund Bolin och hans hustru begrovos vid altarrunden i Tingsås gamla kyrka. Gravstenen ligger fortfarande på sin gamla plats på det ställe av Tingsås kyrkogård där kyrkan stått. Inskriften på stenen lyder: "Christus är mitt lif och döden är min vinning. Phil: 1 w 2. När timeglaset runnit ut, blir det en ewig sanning, at uti döden hafva lif och uti lifvet dö. Mäst Christus eftersträfva Ty alt Kjött Är Hö. Jesaja 40 w. 6.
Härunder Hvilar i Lifstiden Ähreborne och Konsterfarne Snickaren Mäster Gudmund Bolin från Mårdslycke Föd År 1697 D. 25 Martii och Död År 1762 D. 11 Maii och Des Kjära Hustru Madame Maria Scheultz Föd År 1711 D. 21 Sept. och Död År 1783 Den 14 December".
(Uttdrag ur: Värendsläkten Bolin 1653-1923 av Gotth. Virdestam)

Senast ändrad: 2012-08-25